Renal Enfarkt

32 Yaş Erkek Hasta, Sağ yan ağrısı şikayetiyle geldi.

Hasta uzun süredir taş düşürüldüğü söylenerek tedavi edilmeye çalışılıyormuş.

Renal Enfarkt

Sağ böbrek üst kısımda üçgen şeklinde kanlanma azlığı gösteren (hipoperfüze) bir alan izlenmektedir. Muhtemelen küçük damar hastalığına bağlı olarak bu kesimde doku hasarı (enfarkt) oluşmuştur. Hastaya klinisyenler tarafından steroid tedavisi başlandı.

Bu görüntüde iki adet ince kalibrasyonlu aksesuar renal arter izlenmektedir. Renal arter stenozu saptanmamıştır.

Tetkik: Tüm Batın BT ve BT Anjiografi Multislice BT 64

Spektromar

A. Fişekhane Cad. No:60A-1
Bakırköy 34410
İstanbul / Türkiye

Spektromar

T. +90 (212) 570 72 85
F. +90 (212) 543 91 13

TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI


Bireysel Test Sonuçları
Kurumsal İşlemler

Apertura de cuenta bet365.es